2024. július 21., vasárnap
Véletlenül

A Napvilág Íróklub Működési Szabályzata

I. Regisztrációról

1, Regisztráció – általános

a, A Napvilág Íróklubban regisztrálhat bármely irodalmat művelő természetes személy, kortól, nemtől és vallási identitástól függetlenül.

b, Regisztrációját csak annak fogadjuk el, aki minimum egy értékelhető irodalmi művet elküld nekünk, legkésőbb a regisztráció aktiválásától számított 72 órán belül (az aktiválásról szóló automatikus email-értesítést meg kell várni, mert addig nem lehet művet küldeni).
Az alkotások elküldésének módja az “Írás feltöltése” menüponton belül illetve a “Segítek!” menüpont idevonatkozó válaszaiban található.

c, A Napvilág Íróklub szerkesztőinek jogában áll ellenőrizni a megadott adatok hitelességét és amennyiben bebizonyosodik, hogy hamis adatok kerültek közlésre, a tagság felvételét megtagadhatják.

d, Minden regisztráló elfogadja, hogy a portálunkra való fellépés során használt IP címet biztonsági, statisztikai okokból rögzíthetjük.

2, Regisztrációs adatlap

a, A regisztrációs adatlapon kötelező a következő mezők kitöltése:

a/1. TAGSÁGI NÉV
Tagsági névként olyan nevet fogadunk el, ami művésznévként is megállja a helyét, és:

 • nem áll csupa nagybetűből (pl. ÍRÓPALÁNTA)
 • nem tartalmaz számokat (pl. andi77)
 • nem tartalmaz egyéb nem-betű karaktereket (pl. krisz*, ku/kac)
 • nem tartalmaz obszcén vagy egyéb, szexualitásra utaló kifejezést (pl. smacilovag)
 • nem levédett, esetleg ismert ember vagy karakter neve (pl. bradpittfan, harrypotter )

Ezenfelül felhívjuk minden tagunk figyelmét, hogy a tagsági név olyan formában fog megjelenni az oldalon, ahogyan az meg lett adva a regisztrációs lapon (pl. csupa kisbetűvel), ezért különösen ügyeljenek a helyes leírásra.

a/2. VALÓS EMAIL-CÍM
Enélkül nem lehetséges a belépés.

a/3. BEMUTATKOZÁS
Irodalmi oldal lévén, úgy véljük, egy-két mondat bemutatkozást minden regisztráló tagunktól elvárhatunk, amely szólhat a regisztráló irodalmi kedvenceiről, céljairól, irodalomhoz való viszonyáról.
Amennyiben értelmetlen krikszkraksz, idegennyelvű, illetve egyéb, nem odaillő szöveg szerepel a regisztráló adatlapján, azt a regisztrálást nem áll módunkban elfogadni.
Természetesen a tagsági név kivételével az adatok titkosíthatók, ebben az esetben a szerző adatlapján nem jelennek meg.
A Napvilág Íróklub szerkesztősége fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatnak nem megfelelő regisztrálásokat ne fogadjon el. Ha egy regisztrálás nem kerül elfogadásra, arról automatikus email-értesítést küldünk a megadott email-címre.

II. A tagság előnyei

 • Minden regisztrált tagunk számára biztosított egy bemutatkozó adatlap, a regisztrációban megadott nyilvános adatokkal, bemutatkozó sorokkal
 • publikálási lehetőség az alább felsorolt feltételekkel (lásd a Publikálás pontban)
 • irodalmi kritika, hozzászólás az oldal látogatóitól, más szerzőktől
 • fórumhasználat
 • Napvilágos találkozókon, rendezvényeken való részvétel
 • Napvilágos pályázatokon való részvétel
 • A Napvilág Íróklub regisztráltjainak fenntartott egyéb szolgáltatások igénybevétele
 •  

III. Publikálás

a, A Napvilág Íróklub olyan publikálásra szánt műveket fogad el, melyek:

 • besorolhatók a négy főkategória valamelyikébe (cikk, vers, novella/prózai mű, recept). Mivel drámai kategóriát még nem indítottunk, az esetleges dráma-beküldéseknél a szerzővel való egyeztetés után soroljuk be őket valamelyik kategóriába
 • valamiféle irodalmi értékkel rendelkeznek. Bár a szándékunk az, hogy minél több művet publikáljunk, az Íróklub fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben (lásd: b pont) megtagadhassa egy-egy alkotás közzétételét
 • mivel a műveket csak tartalmilag ellenőrizzük, kérünk minden szerzőt, hogy a kellemes olvasási élmény érdekében helyesírásukat fokozottan nézzék át, hiszen ez is minősít egy-egy írót, illetve költőt
 • tagjaink létszámának megnövekedésével egyszerre (egy napon) csak egy egyetlen alkotás küldhető be, tehát egyetlen vers vagy novella vagy cikk. Regényeknél célszerű fejezetekre bontva beküldeni egyesével a művet

b, Elutasításra a következő esetekben kerül sor:

IDŐLEGES ELUTASÍTÁS formai okok miatt

 • ha a cím csupa nagybetű
 • ha nem megfelelő a kategóriaválasztás (pl. egy vers cikkek/ajánló kategóriában van)
 • ha nincs cím vagy nem betűkarakterekből áll
 • ha nem a Megjegyzés mezőbe íródtak évszámok és egyéb megjegyzések
 • ha műfordításnál nincs ott az eredeti mű
 • ha idegennyelvű műnél nincs nyersfordítás/tartalmi útmutató
 • ha a mű 40 karakternél rövidebb (az ilyen alkotásokat érdemes gyűjteménybe rendezni és úgy feltölteni)
 • egyéb formai kifogások

Ezekben ez esetekben természetesen a javítás után újra feltöltött művek jóváhagyásra kerülnek.

VÉGLEGES ELUTASÍTÁS tartalmi okok miatt

 • ha a mű másnak a szerzeménye (plágium)
 • ha a mű politikai tartalmú
 • ha a mű egymás nézeteit, hitvallását és véleményét gúnyos, emberhez nem méltó hangnemben taglalja
 • ha a mű erőszakos, obszcén, pornográf
 • ha a mű értelmetlen

A publikálás megtagadásával nem az írói szabadságot korlátozzuk, csupán azt szeretnénk, hogy minden korosztály élvezhesse a nálunk megtalálható alkotásokat. (Az Interneten számtalan olyan más oldal van, ahol bárki cenzúrázatlanul közzéteheti írásait.)
Az elutasításokról minden esetben belső levelet küldünk, melyben az elutasítás okáról tájékoztatjuk röviden a szerzőt.

A művek feltöltéséről, gondozásáról, törléséről bővebbet a Segítek! menüponton belül találhat.

IV. Véleményezés, fórumok, levelezés

a, Véleményezés: Oldalunkon lehetőség van építő jellegű kritika, észrevétel, megjegyzés közlésére is mind az oldalt, mind a megjelent műveket illetően. Ez történhet email-en (adott szerző publikus email-címére küldve), a művek alatt, belső levélben és a megfelelő fórumszobákban.
Az oldalainkon regisztrált szerzőknek jogukban áll műveiknél letiltani a hozzászólási lehetőséget, mindazonáltal sok szerzőnek segítséget jelenthet a fejlődésben egy-egy jól megfogalmazott, nem bántó hozzászólás.

b, Fórumok: A Napvilág Íróklub számos témában nyitott fórumszobát, ahol az irodalmon és az oldalt érintő kérdéseken kívül mindenféléről cseveghetnek a hozzászólók. Minden fórumhasználót kérünk, hogy lehetőleg abban a témában beszélgessen, amiben a szobát nyitották, ehhez célszerű a legelső beírást elolvasni, mert a nem odaillő hozzászólásokat töröljük.

c, Levelezés: Belső postánkon keresztül minden tagunk levelezhet a többiekkel a Posta menüpontot megnyitva.

V. Felfüggesztés, kizárás, törlés

a, Felfüggesztés: a Napvilág Íróklub alapításakor célul tűztük ki egy politikamentes, baráti hangulatú oldal létrehozását. Aki mégis vét a Szabályzatban is megfogalmazott célkitűzéseink ellen, és mocskolódó, becsmérlő hangnemben nyilatkozik tagtársairól vagy azok műveiről, annak minden figyelmeztetés nélkül töröljük ezen hozzászólásait.

 • a vétség és az elharapózó vita nagyságának függvényében továbbá fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a vétkes tago(ka)t azonnali hatállyal határozott vagy határozatlan időre felfüggesszük (ekkor adott tag nem tud belépni, művet feltölteni, reagálni), a felfüggesztés tényéről utólag email-ben tájékoztatjuk
 • akkor is felfüggesztés jár, ha bebizonyosodik, hogy egy tag több álnéven szerepel az oldalon és saját hozzászólásai/olvasottsága számát így próbálja pozitívan befolyásolni

b, Kizárás: Bár a Napvilág Íróklub minden szerzőt és olvasót szívesen fogad, sajnos meg kell említenünk a kizárás lehetőségét is.
Kizárás jár:

 • felfüggesztés után is folytatott nem etikus (egymást becsmérlő, szándékosan megbántó, másik tagot vagy egy szerkesztőt fenyegető, rágalmazó stb.) viselkedésért a fórumokon, email-ben, belső levélben illetve a hozzászólásokban
 • plágiumért (más művének sajátként való közlése)

A kizárás vonzata, hogy az adott szerző adatlapja, összes műve, hozzászólásai és belső levelezése is törlődik a Napvilág Íróklubról.

Amennyiben valaki egy másik tagtól etikátlan viselkedést tapasztal, az kérjük, jelezze a szerkesztőség felé, hogy megtehessük a szükséges lépéseket.

c, Törlés: A Napvilág Íróklub egyik céljául tűzte ki, hogy olyan szerzőket közöl, akik folyamatos publikálási lehetőséget keresnek az Interneten. Ezért felhívjuk kedves tagjaink figyelmét, hogy mindazok műveit és adatlapját is töröljük a rendszerből, akik fél éven keresztül nem lépnek be a honlapra, illetve egy éven át nem töltenek fel új alkotást. Ebben az esetben a felvétel csak újbóli regisztrációval lehetséges, de akkor ismét egyesével kerülhetnek csak fel az írások.

Az oldalunkon való regisztrálással tagjaink a szabályzatot elfogadják, betartják és annak tartalmával egyetértenek.